Κατασκευές

Μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας ακολουθεί η ανέγερση της κατασκευής όπου αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την κατασκευή με την μορφή της επιστασίας και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων ενός κατασκευαστή, από την εκσκαφή του οικοπέδου, την  κατασκευή του σκελετού, την πλήρωση τοιχοποιιών, τις εκάστοτε εσωτερικές εγκαταστάσεις όπως των υδραυλικών, αποχέτευσης, θέρμανσης, ηλεκτρολογικών κ.λπ. και όλων γενικά των εργασιών μέχρι την αποπεράτωση του έργου και την παράδοση του στον ιδιοκτήτη.