Νομιμοποιήσεις

Αναλαμβάνουμε Οικοδομικές άδειες Νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών αναλόγως την κατηγορία όπου ανήκουν όπως αναλύεται παρακάτω:

  • Νομιμοποίηση - εξαίρεση Ν1512/85
  • Νομιμοποίηση - άδεια Ν1512/85
  • Νομιμοποίηση - άρθρο 22
  • Νομιμοποίηση - πιστοποίηση νομίμου περιγράμματος ΠΡΟ 1955
  • Νομιμοποίηση - τακτοποίηση ΠΡΟ 1983
  • Νομιμοποίηση - πιστοποίηση νομίμου περιγράμματος ΠΡΟ 1983
  • Νομιμοποίηση - ρύθμιση Ν.3843/10

και πλέον ρύθμιση - τακτοποίηση με το νέο νόμο Ν.4014/11 όπου περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο των αυθαιρεσιών που υφίστανται σήμερα.